خانه

سایت رسمی فدراسیون فوتبال استان اردبیل,استان اردبیل,اردبیل,فدراسیون فوتبال,اخبار رسمی فوتبال اردبیل

سایت رسمی فدراسیون فوتبال اردبیل

۲۸ / ۶ / ۱۴۰۱
استعدادیابی فوتبال پسران کشور درگرمی برگزار شد
استعدادیابی فوتبال پسران کشور درگرمی برگزار شد ...
۲۴ / ۶ / ۱۴۰۱
حضور دوتیم اردبیل درلیگ برتر فوتبال کشور
حضور دوتیم اردبیل درلیگ برتر فوتبال کشور ...
۲۴ / ۶ / ۱۴۰۱
استعدادیابی فوتبال پسران کشور درگرمی برگزار می شود
استعدادیابی فوتبال پسران کشور درگرمی برگزار می شود ...
۱۵ / ۶ / ۱۴۰۱
"پرهیزکار" سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال شد
"پرهیزکار"سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال شد ...
۹ / ۶ / ۱۴۰۱
مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال شد
مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال شد ...
۹ / ۶ / ۱۴۰۱
اکبر ورودی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل شد
اکبر ورودی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل شد ...