خانه

سایت رسمی فدراسیون فوتبال استان اردبیل,استان اردبیل,اردبیل,فدراسیون فوتبال,اخبار رسمی فوتبال اردبیل

سایت رسمی فدراسیون فوتبال اردبیل

۷ / ۵ / ۱۴۰۰
هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال استان اردبیل یادواره سرداران شهید استان با نام ویاد سردار شهید محمود بنی هاشم برگزار می شود
هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال استان اردبیل یادواره سرداران شهید استان با نام ویاد سردار شهید محمو ...
۷ / ۵ / ۱۴۰۰
برنامه هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان اردبیل یادواره سردارشهید محمود بنی هاشم
برنامه هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان اردبیل یادواره سردارشهید محمود بنی هاشم ...
۳ / ۵ / ۱۴۰۰
جدول لیگ برتر استان اردبیل (هفته پنجم)
جدول لیگ برتر استان اردبیل (هفته پنجم) ...
۲ / ۵ / ۱۴۰۰
نتایج هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان اردبیل یادواره سرداران شهید استان اردبیل
نتایج هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان اردبیل یادواره سرداران شهید استان اردبیل ...
۳۱ / ۴ / ۱۴۰۰
تیم داوران استان در هفته ی پانزدهم دور نهایی لیگ دسته سوم کشور
تیم داوران استان در هفته ی پانزدهم دور نهایی لیگ دسته سوم کشور ...
۳۱ / ۴ / ۱۴۰۰
برنامه هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان اردبیل یادواره سرداران شهید استان اردبیل
برنامه هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان اردبیل یادواره سرداران شهید استان اردبیل ...